C# masterclass - învață programare de la 0 la avansat
C# Masterclass este acum LIVE! 🎉 Primii 100 de cursanți beneficiază de 30% reducere. Folosește codul CSMC30.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, serviciile și/sau produsele noastre.

Când vreți să stabiliți o relație cu noi și să folosiți serviciile companiei noastre (denumită în continuare “Development Factory”), ne încredințați informații despre dumneavoastră, denumite și date personale și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este un subiect foarte important pentru noi și ne străduim să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție, iar în acest sens vă explicăm într-un mod clar și transparent care sunt practicile noastre privind confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Aceste informații sunt prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politica de confidențialitate”, ”Prezentul document” sau „Documentul”) și vă rugăm să le citiți împreună cu secțiunea Termeni și condiții (pe care o puteți regăsi aici https://developmentfactory.ro/terms-and-conditions).

Politica noastră de confidențialitate dorește să vă informeze despre prelucrarea Datelor dvs. personale în legătură cu vizitarea site-ului nostru web developmentfactory.ro (denumit în continuare „site-ul”) și utilizarea de către dvs. a oricăror servicii suplimentare oferite de Development Factory Labs SRL.

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc, declarați că sunteți de acord cu Politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în Prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.

Vă informăm că Development Factory Labs SRL este operator de date cu caracter personal în sensul GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Definiții

Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

GDPR (General Data Protection Regulation) sau RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) sau Regulamentul - înseamnă REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, împreună cu abrogarea Directivei 95/46/CE;

Operatorul sau Copania sau Noi - înseamnă Development Factory Labs SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Sos. Vergului, nr. 21-29, blog G1-G4, scara A, etaj 7, apartament 30, camera 1, sector 2, Bucuresti, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. de ordine J40/10673/2024, având cod de înregistrare fiscală 50148993; Persoană vizată - reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;

Consimțământ - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Anonimizare - înseamnă eliminarea ireversibilă a identificării datelor cu caracter personal, astfel încât să nu se poată identifica persoana prin folosirea unei perioade de timp, costuri și tehnologie rezonabile, fie de către Operator, fie de către orice altă persoană, pentru a identifica acea persoană fizică. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu se aplică datelor anonimizate, întrucât nu mai sunt date cu caracter personal.

2. Cine suntem noi?

Mai jos găsiți datele noastre de identificare:

Denumire: DEVELOPMENT FACTORY LABS SRL

Sediu Social: Sos. Vergului 21-29, bloc G1-G4, scara A, etaj 7, apartament 30, camera 1, sector 2, Bucuresti

Număr Registrul Comerțului: J40/10673/2024

Cod unic de identificare (CUI): 50148993

E-mail: contact@developmentfactory.ro

În conformitate cu legislația în vigoare, compania noastră este operator de date cu caracter personal, iar pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, depunem toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

3. Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor/produselor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii care ne este client sau potențial client, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita exercitarea drepturilor.

4. Alte servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru și vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

De asemenea, nu suntem responsabili pentru niciun fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează publicitate în cadrul podcasturilor sau articolele noastre, inclusiv cele de pe profilele rețelelor sociale. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau partaja datele care vă privesc.

Trebuie să știți că nu controlăm niciun fel de link care este pus pe site de către noi sau de către alți Utilizatori (cum ar fi, spre exemplu, linkurile lăsate în comentarii, videouri, comunitate, pe rețelele de socializare etc.) și că sunteți pe deplin responsabil în momentul în care accesați asemenea linkuri și vă asumați orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) care ar putea apărea.

5. Plângeri

Pentru orice fel de problemă sau nelămurire în legătură cu prelucrarea datelor personale, trebuie să știți că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, însă vă rugăm să ne trimiteți mai întâi o cerere la adresa menționată în prezentul document, iar noi vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea dvs. în cel mai scurt timp, pe cale amiabilă.

Pentru România, datele de contact sunt următoarele:

Nume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-mail anspdcp@dataprotection.ro

6. Scopul politicii de confidențialitate

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți, iar în acest scop noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Vă aducem la cunoștință că această Politică de confidențialitate se aplică peste tot unde ne găsiți în mediul online.

7. Prelucrarea și tipul de date cu caracter personal - Drepturile vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați

Datele personale sau informațiile personale reprezintă toate informațiile despre un individ care poate ajuta la identificarea acelei persoane, iar aici nu sunt incluse și acele date unde identitatea a fost eliminată (datele anonimizate).

Atunci când navigați pe site-ul nostru și folosiți serviciile/produsele noastre sau atunci când ne contactați în orice scop și folosind orice canal de comunicare, ne puteți comunica datele dvs. personale. Va fi necesar să colectăm, folosim, stocăm sau transferăm anumite date personale, direct de la dvs. sau din alte surse.

7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul unei comenzi online, Compania Development Factory Labs SRL va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului declarate de către acesta în timpul creării contului și/sau comenzii sale în formularul de înregistrare a datelor, pentru a finaliza comanda specifică prin intermediul magazinului online.

7.2. Tipul de date cu caracter personal și scopul prelucrării

În special, datele cu caracter personal pe care fiecare utilizator trebuie să le furnizeze (fie în calitate de vizitator, fie în calitate de utilizator înregistrat) pentru a efectua orice tranzacție prin intermediul magazinului online https://developmentfactory.ro al Companiei Development Factory și pentru a plasa comenzi pentru produsele sale sunt următoarele:

În cazul în care se solicită livrarea de produse sau servicii către o terță persoană, alta decât vizitatorul sau utilizatorul înregistrat, acesta din urmă recunoaște că va fi pe deplin responsabil pentru informarea și consimțământul deplin al persoanei, pe care o desemnează ca destinatar, pentru dezvăluirea datelor sale personale către Development Factory Labs SRL, în scopul unic de a-i livra produsele respective și își asumă întreaga responsabilitate pentru orice pretenții ale acestei persoane față de Development Factory Labs SRL.

Detaliile cardului de credit utilizate de vizitator sau de utilizatorul înregistrat nu sunt stocate pe canalele de stocare ale Development Factory Labs SRL în timpul tranzacției, ci sunt înregistrate direct într-un mediu securizat al companiei partenere care s-a ocupat de operațiunile cardurilor.

Vizitatorul/utilizatorul înregistrat este informat, de asemenea, că pentru comunicările Companiei Development Factory Labs SRL cu acesta, în contextul Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic, prelucrează datele de contact furnizate de utilizator.

De asemenea, atunci când utilizatorului înregistrat i se trimit notificări prin SMS/email etc. pentru modificări ale condițiilor de utilizare a portalului https://learn.developmentfactory.ro cu un hyperlink, este posibil să se înregistreze adresa IP a dispozitivului electronic al acestuia (telefon mobil, tabletă, computer etc.) pentru a dovedi că utilizatorul înregistrat a primit notificarea.

Scopul prelucrării de bază a datelor este executarea contractului și finalizarea comenzii specifice, comunicarea cu vizitatorul/utilizatorul înregistrat și transmiterea de mesaje de informare cu privire la etapele de procesare a comenzii, furnizarea de clarificări legate de comandă și, în general, de informații privind achizițiile efectuate, livrarea comenzii la locul ales de vizitator/utilizator înregistrat, confirmarea și identificarea vizitatorului/utilizatorului înregistrat în orice caz necesar și informarea cu privire la stadiul comenzii.

Vizitatorul/utilizatorul înregistrat este informat că furnizarea datelor cu caracter personal și a datelor de procesare obligatorii de mai sus este necesară și reprezintă o condiție prealabilă pentru executarea corectă a comenzii și livrarea produselor și serviciilor. Din acest motiv, consimțământul acestuia nu este necesar pentru această prelucrare specifică.

Fiecare vizitator/utilizator înregistrat care folosește https://learn.developmentfactory.ro este informat că datele sale cu caracter personal privind primirea, executarea și livrarea unei comenzi, precum și întrebările privind cumpărăturile, produsele și serviciile Companiei Development Factory Labs SRL și comenzile plasate pe https://learn.developmentfactory.ro vor fi prelucrate în scopul deservirii utilizatorilor - clienți atât de către angajații competenți ai Companiei Development Factory Labs SRL, cât și de către terți destinatari și/sau procesatori în numele Development Factory Labs SRL, în contextul îndeplinirii unei comenzi. Acești destinatari terți reprezintă companii de transport, companii de expediere individuale sau de grup, furnizori de servicii de internet și de comerț electronic și centre de apel pentru serviciul clienți, cu care Development Factory Labs SRL cooperează și care sunt supuși condițiilor specifice stricte de prelucrare a datelor cu caracter personal convenite cu Development Factory Labs SRL, în calitate de operator de date. Compania Development Factory Labs SRL solicită angajaților săi, operatorilor care întrețin site-ul său, precum și partenerilor săi terți să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare (inclusiv politici și proceduri de prevenire a dezvăluirii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați - clienți pe care le prelucrează și pe care le dețin) și să implementeze proceduri de gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal, într-un mod legal și care să le protejeze în conformitate cu GDPR.

Nu se va efectua nicio altă prelucrare sau transmitere a informațiilor privind vizitatorii/utilizatorii înregistrați de către Compania Development Factory Labs SRL și magazinul său online https://learn.developmentfactory.ro, decât dacă există o prealabilă informare și consimțământ deplin, acolo unde este necesar.

8. Cum prelucrăm datele personale

8.1. Crearea contului

Contul creat pe https://learn.developmentfactory.ro este un adevărat panou de control care vă permite să centralizați informații despre achizițiile și preferințele dvs.

Astfel, contul Development Factory vă oferă posibilitatea de a urmări progresul comenzii dvs., de a consulta istoricul achizițiilor, etc.

Tot aici vă puteți alege preferințele dvs. pentru comunicările noastre de marketing (oferte și comunicări personalizate despre discounturile, produsele, serviciile, evenimentele Development Factory, precum și solicitări de recenzii ale produselor).

În plus, pentru anumite funcționalități din contul Development Factory, vi se pot solicita detaliile locației dvs. Aveți de ales dacă permiteți sau refuzați utilizarea acestor funcționalități. Noi nu vom avea acces la localizarea dvs, aceste date fiind stocate local în dispozitivul dvs. Dacă ați ales să activați această funcționalitate, o puteți dezactiva în orice moment din setărie dispozitivului dvs.

De asemenea, putem prelucra anumite date din cont în scopul dezvoltării unor noi funcționalități sau în scopul asigurării acurateții și securității datelor dvs. Crearea contului este necesară pentru realizarea comenzilor pe Development Factory.

Pentru crearea contului, vom prelucra adresa dvs. de email și parola aleasă de dvs. În unele situații putem prelucra și țara de proveniență. Dacă alegeți să vă creați contul Development Factory prin asocierea cu contul dvs. de Facebook/Google/Apple, vom prelua datele necesare de la acești furnizori: nume, prenume și adresă de email.

În plus, dacă vă actualizați informațiile în contul Development Factory, putem prelucra următoarele informații despre dvs.: nume, prenume, nr. de telefon, data nașterii, genul, adresa de livrare, adresa de facturare, istoricul cumpărăturilor sau alte informații care pot fi introduse în cont.

8.2. Recenzii

Dorim să afăm părerea dvs. despre produsele, serviciile, website-ul și magazinele noastre. În același timp putem îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor oferite.

Prin realizarea recenziilor pe website-ul nostru, vă prelucrăm numele și prenumele, adresa de email, durata de utilizare a produsului, note acordate pentru produse sau servicii și conținutul recenziei.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale îl reprezintă gestionarea și publicarea recenziilor dumneavoastră pe website-ul nostru sau pe alte website-uri Development Factory .

8.3. Gestionarea comunicărilor de marketing

În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, acordăm o mare importanță mesajelor pe care vi le trimitem. Comunicările noastre de marketing pot conține informații despre produsele, serviciile, ofertele, reducerile și evenimentele Development Factory, colectare feedback sau solicitare opinii și review-uri despre produsele și serviciile Development Factory.

8.4. Serviciul de relații cu clienții

Pentru a vă sprijini în soluționarea situațiilor care pot apărea și a vă răspunde la întrebări, aveți mai multe posibilități să ne contactați: e-mail, Facebook Messenger, Instagram, Discord, etc.

Pentru a gestiona apelurile telefonice și mesajele, precum și pentru a afla opinia dvs. despre produsele și serviciile noastre, vom prelucra anumite date despre dvs. În funcție de natura solicitării, aceste date pot fi distribuite altor servicii interne sau unor parteneri.

În acest scop, putem prelucra datele necesare pentru gestionarea apelului sau mesajului: nume, prenume, adresa de e-mail și nr. de telefon și datele din conținutul apelului / mesajului, cum ar fi - adresa de livrare, nr. de comandă. De asemenea, vom prelucra datele dvs. prin înregistrarea convorbirii telefonice în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le oferim și în scop probator. În plus, vom avea acces la imaginea dvs. din cadrul profilurilor dvs. publice de pe care ne contactați (ex. Facebook, Instagram). Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale, dar în lipsa acestora este posibil să nu putem gestiona cererea dvs.

8.5. Scopuri statistice

În anumite situații, putem utiliza în scopuri statistice sau de cercetare științifică datele dvs. personale colectate conform scopurilor de prelucrare de mai sus. Informațiile statistice nu sunt considerate date personale pentru că nu permit individualizarea unor persoane fizice.

Informațiile statistice obținute (de ex. sub forma unor diagrame), vor conține date anonime. Acest lucru înseamnă că nu vom putea asocia informațiile statistice cu dvs. sau cu orice altă persoană fizică. Având în vedere că informațiile statistice obținute nu conțin date personale, acestea pot fi stocate pe o perioadă nelimitată de timp.

Vă informăm că prelucrarea datelor dvs. în scopuri statistice nu presupune faptul că nu vom mai putea să vă identificăm în conformitate cu celelalte activități care implică prelucrarea datelor dvs. Vom prelucra în continuare datele dvs. personale conform scopurilor de mai sus. De exemplu, vom deține în continuare informații despre dvs. dacă aveți un cont de client al Development Factory sau dacă ați efectuat o recenzie unui produs.

8.6. Prelucrarea datelor pe rețelele de socializare

Prezenta Politica de confidențialitate este aplicabilă paginilor oficiale Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn ale Development Factory, precum și a altor pagini oficiale gestionate de către Development Factory.

Development Factory este administratorul paginilor și comunităților oficiale Development Factory („paginile Development Factory”) și responsabilul în ceea ce privește datele dvs. personale prelucrate prin intermediul acestor pagini. În același timp, Facebook este responsabil cu privire la datele dvs. personale în ceea ce privește, de exemplu, transferul datelor către alte țări.

În unele situații, Development Factory și Facebook împart obligațiile în ceea ce privește datele dvs. și au calitatea de operatori asociați (ex. datele statistice puse la dispozița Development Factory de către Facebook, colectate în urma interacțiunii dvs. cu paginile Development Factory).

8.6.1. Ce date personale prelucrăm?

a) Atunci când vizitați paginile Development Factory, putem prelucra următoarele date:

• dacă dați like/share sau lăsați un comentariu la postările noastre, avem acces la profilul dvs. public (nume, prenume, fotografii si alte detalii publice din profil), precum și la conținutul comentariului;

• dacă ne trimiteți un mesaj în privat, avem acces la profilul dvs. public, precum si la conținutul mesajului transmis. De exemplu, vă putem solicita în privat nr. de telefon sau adresa de e-mail pentru a gestiona solicitarea dvs. sau pentru a valida câștigătorii unor concursuri;

• dacă sunteți o persoană care primește un tag (etichetă) de la un prieten în cadrul postării unui concurs/tombolă organizată pe una din paginile Development Factory, vom avea acces la numele și prenumele dvs. și la profilul dvs. public.

b) Distribuirea conținutului. De regulă, Story-urile (Poveștile) publicate pe pagina de Instagram sunt transferate în mod automat și pe pagina oficială de Facebook. În același timp, putem distribui conținut de pe paginile unor parteneri (ex. paginile unor influenceri sau ale unor persoane juridice) sau de pe paginile unor urmăritori, pe paginile noastre. De exemplu, putem distribui un Story (Poveste) în care suntem etichetați de un influencer sau de către un urmăritor, putem distribui o postare a unui influencer sau a unui partener la care ați comentat, în care ați fost etichetat sau în care apare imaginea/vocea dvs sau putem reposta/distribui o postare a dvs. în care apare imaginea/vocea dvs. și profilul dvs. public.

c) Atunci când utilizatorii Facebook/Instagram interacționează cu paginile Development Factory, Facebook ne pune la dispoziție statistici generale cu privire la acțiunile utilizatorilor. De exemplu, nr. de vizualizări ale paginii, nr. de click-uri pe o postare au nr. de interacţiuni cu conţinutul paginii (like, share, comment, etc). Aceste statistici sunt anonimizate, iar Development Factory nu vă poate identifica pe baza lor.

d) Atunci când personalizăm campaniile publicitare pe Facebook/Instagram, setăm categorii de interese care vă pot include. Facebook utilizează categorii de persoane prestabilite și prezintă reclama noastră persoanelor care fac parte din categoria indicată de noi.

Prelucrăm datele dvs. în scopul promovării brandului, produselor, serviciilor Development Factory sau anumitor evenimente publice sau acțiuni caritabile la care Development Factory este organizator sau partener, pentru a răspunde mesajelor publice sau private, pentru a analiza statistici cu privire la audiența paginilor noastre și pentru a personaliza audiența postărilor sau a campaniilor publicitare.

Menționăm că furnizarea datelor nu este obligatorie, însă Facebook sau alți furnizori ai unor rețele de socializare funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate paginile şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu paginile noastre, vom avea acces în mod automat la anumite date despre dvs., după cum am arătat mai sus.

9. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele utilizatorului site-ului https://learn.developmentfactory.ro vor fi păstrate și prelucrate de către Development Factory până la finalizarea comenzii respective, cu excepția datelor necesare a fi păstrate în scopuri fiscale.

Datele utilizatorului înregistrat pe https://learn.developmentfactory.ro vor fi păstrate și prelucrate de către Development Factory până când acesta solicită ștergerea contului său sau, pentru orice prelucrare a datelor sale bazată pe consimțământul său, până când acesta declară retragerea consimțământului în scopul furnizării serviciilor Companiei Development Factory. Cu toate acestea, unele date cu caracter personal referitoare la tranzacțiile cu Development Factory, precum și informarea, consimțământul și retragerea consimțământului membrului privind prelucrarea datelor sale vor rămâne ca informații pentru utilizatorul-client înregistrat, pentru a asigura dovada legalității prelucrării datelor sale de către Development Factory și protejarea drepturilor legale ale părților.

Vă aducem la cunoștință faptul că nu colectăm niciun fel de Categorii Speciale de Date Personale despre dvs. (asta include date despre originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea ta unică, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea ta sexuală sau informații despre condamnări penale și infracțiuni).

10. Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele

Atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Vă rugăm să rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

Vă aducem la cunoștință că vom folosi datele dvs. personale doar pentru scopurile pentru care am colectat aceste date, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că avem nevoie să le folosim pentru un alt motiv și că acel motiv este compatibil cu scopul original.

Vă rugăm să aveți în vedere ca este posibil să prelucrăm datele dvs. personale fără să vă informăm sau să avem nevoie de consimțământul dvs., în conformitate cu regulile de mai sus, acolo unde legea ne permite să facem acest lucru.

11. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dvs. personale vor fi în general următoarele:

12. Divulgarea datelor personale și transferuri de date

Vă informăm că putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim conform legislației.

De asemenea, putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate sau către organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Transferul de date cu caracter personal către un stat terț poate avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.

Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulamentul General de Protecție a Datelor este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se va realiza transferul datelor tale personale.

De fiecare dată când vom transfera datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigura că există un nivel de protecția similar prin unul din următoarele mecanisme de salvgardare:

13. Securitatea datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm, de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

Politici dedicate :

Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

Minimizarea datelor :

Ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.

Restrângerea accesului la date :

Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie prin contract, fie legale).

Măsuri tehnice specifice :

Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite. Totuși, niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură și de neatins.

Asigurarea exactității datelor dvs :

Câteodată este posibil să vă cerem să confirmați exactitatea sau actualitatea datelor dvs. pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.

Instruirea personalului :

Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor :

Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm /pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredințați, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente/breșe de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal în cel mai scurt timp posibil.

14. Drepturile dvs. - întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Pentru orice alte informații cu privire la datele sale, precum și la prelucrarea și protecția acestora, fiecare persoană în cauză poate contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Development Factory (responsabilul cu protecția datelor) la adresa de e-mail contact@developmentfactory.ro. Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”).

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”).

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.

Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor, iar dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

De asemenea, vom încerca să răspundem solicitării dvs. în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

15. Schimbări/Modificări/Actualizări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm ocazional Politica de confidențialitate și vă vom notifica prin intermediul site-ului sau pe e-mail despre cea mai recentă versiune. Toate actualizările și modificările prezentului document sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail. Chiar dacă nu primiți o notificare, vă încurajăm să accesați și să citiți periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu ultimele versiuni.

Politică de confidențialitate actualizată la data de 13.06.2024.